do góry
Miasto Wojkowice
http://www.kanalizacja.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Otwarcie-Zielonych-Pracowni-w-Wojkowicach/idn:2294
Drukuj grafikę : tak / nie

Otwarcie Zielonych Pracowni w Wojkowicach

07 października 2019
kategoria:
Wojkowice

26 września - otwarcie "EKO-DZIUPLI" w Szkole Podstawowej nr 3

Otwarcie EKO DZIUPLI

4 październik 2019

Otwarcie EKO DZIUPLI

3 października - otwarcie KOPALNI WIEDZY w Szkole Podstawowej nr 1